OVER ONS

DEI staat voor 'Dutch Engineering & innovation' en is een collectief van ingenieurs en uitvinders dat ondersteuning aanbied op het gebied van technisch gerelateerde vraagstukken.


Dit kan zowel betrekkinghebben op concept, product en systeemontwikkeling, project begeleiding en kwaliteitsbewaking.


De leden van het samenwerkingsverband zijn werkzaam in verschillende branches en hebben hier alruimschoots hun sporen verdiend. Door onze gecombineerde kennis van de markt, techniek en regelgeving kunnen wij vanuit de praktijk invulling geven door bestaande oplossingen toe- en of aan te passen.


Vaak echter vraagt de situatie om een nieuw te ontwikkelen maatwerk oplossing.


Onze focus is in het bijzonder gericht op energie gerelateerde projecten, welke voornamelijk worden uitgevoerd in opdracht van bedrijfsleven en overheden.


Daarnaast ontwikkeld Dei ook produkten in eigen beheer waarbij tevens toepassingen voor de particuliere markt worden gerealiseerd.

Doordat wij beschikken over een ruim netwerk en waar wenselijk samenwerken met kennisinstituten zijn we in staat snel en adequaat in te spelen op uw specifieke vraagstuk.


Change by design

Onze visie


DEI Technology ontwikkelt en produceert concepten en producten in opdracht en in eigen beheer.


Hoe werkt het meestal in de markt?


De meeste concepten voor duurzame energie zijn gebaseerd op bestaande principes, componenten en systemen. Deze worden in verschillende varianten samengesteld. Kortom; het bestaande aanbod geeft de richting aan voor de oplossing.


Deze volgorde remt de innovatie.


Niet het aanbod, maar de vraag moet de techniek en het ontwerp van het concept of product bepalen.


Hoe werkt het bij DEI?

Bij ons draait alles om die ene 100% projectspecifieke oplossing. Mocht dat kunnen met bestaande principes en componenten: prima. Maar vaak beginnen we met een blanco vel.

Onze aanpak  • Vrijblijvende intake om te kijken of wij de juiste partij zijn om uw idee of concept vorm te geven
  • Ideeen genereren
  • Conceptontwikkeling
  • Prototype
  • Validatie en testen

Neem nu contact op.


Wilt u eens vrijblijvend van gedachten wisselen over uw wens of idee?